Brandclassificaties

,

De brandbaarheid van gevels: een onderwerp dat sinds de brand in de Grenfell Tower in Londen de gemoederen flink heeft beziggehouden. De gevel is een belangrijk onderdeel als het gaat om de bescherming van een gebouw. Het vormt een veiligheidsbarrière. Zo kan een gevel bijvoorbeeld voorkomen dat een brand uitbreidt of overslaat van buiten naar binnen of andersom. Gelukkig staat de officiële brandklasse van een gevel inmiddels hoog op de agenda en ook bij Alsecco doen we er alles aan om dit goed inzichtelijk te maken voor u als klant.

Regelgeving brandbaarheid gevels
In Nederland is de technische wetgeving omtrent dit onderwerp opgenomen in de Woningwet, het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012. Daarnaast zijn er normen waarnaar deze documenten verwijzen: vrijwillige afspraken tussen partijen over een product, dienst of proces. Dit gebeurt niet alleen op nationaal, maar ook op Europees niveau. De normen zijn te herkennen aan de afkortingen NEN (Nederlandse norm) en EN (Europese norm).

NEN-EN 13501-1
In Nederland wordt er in de wettelijke eisen onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw, maar hanteert daarbij -zoals elke Europese lidstaat dat verplicht is- wel dezelfde Europese klasseringen voor brandeigenschappen. De brandklasse van een gevelconstructie wordt hier in Nederland bepaald volgens de classificatienorm NEN-EN 13501-1.

BrandklasseBijdrage aan brandBrandbaarheid
A1Geen enkele bijdrageNiet-brandbaar
A2Nauwelijks bijdrageVrijwel niet-brandbaar
BZeer beperkte bijdrageHeel moeilijk brandbaar
CBeperkte bijdrageBrandbaar
DHoge bijdrageGoed brandbaar
EZeer hoge bijdrageZeer brandbaar
FBuitengewoon hoge bijdrageBuitengewoon brandbaar

Brandclassificaties Alsecco
Kijken we naar het aanbod gevelisolatiesystemen dan valt de Alprotect Nova het meest op binnen het thema ‘brandveilige gevels’. In dit systeem wordt namelijk een isolatieplaat van minerale wol toegepast, een materiaal dat als onbrandbaar is geclassificeerd. Daarmee is de Alprotect Nova het  eerste systeem met organische systeemcomponenten dat brandklasse A heeft. Bij het aanbod gevelafwerkingen geldt dat voor de minerale steenstrips. Deze afwerking heeft eveneens brandklasse A, waar is bovendien een prestatieverklaring voor is afgegeven. Bij Alsecco is overigens per product inzichtelijk welke brandklasse is toegekend. Deze vindt u in het specificatieoverzicht van de betreffende productpagina, maar ook in de technische informatiebladen die u op deze website kunt downloaden.

Wilt u meer informatie over de brandklassen van onze gevelisolatiesystemen en gevelafwerkingen? Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.