Rol van buitengevelisolatie bij transformatie

In Nederland is al jaren sprake van woningnood. Helaas is dit nog niet veranderd. Sterker nog: de krapte op de woningmarkt is zelfs verder toegenomen en loopt nog steeds op. Dit tekort kan niet zomaar opgelost worden door woningen bij te bouwen, want de bevolking blijft groeien en nieuwbouwprojecten kosten jaren tijd en blijven achter bij de woningbehoefte. Tegelijkertijd is er een hoop leegstand in Nederland. Gemeentes zien veel winkel- en kantoorpanden al jaren leegstaan. Hier zou woningtransformatie een brug kunnen slaan. Wij leggen u graag uit welke kansen deze vorm van woningbouw biedt en welke rol buitengevelisolatie hierbij speelt.

Voordelen van transformatie

Als een vorm van renovatie, heeft transformatie een streepje voor op nieuwbouw. Doordat het casco al aanwezig is, zijn in vergelijking met nieuwbouw besparingen mogelijk op bouwtijd en bouwkosten. Ook vanuit duurzaamheidsoogpunt biedt transformatie voordelen. U kunt delen van het pand, zoals het betonnen karkas, de gevels of daken hergebruiken. Dit is niet alleen minder belastend voor het milieu, maar er is ook minder materiaal nodig.  Of een transformatie daadwerkelijk sneller en efficiënter verloopt, is onder andere afhankelijk van de toepassingen die worden gekozen om een gebouw bewoonbaar te maken én om aan de eisen van woningbouw te voldoen.

Een ander voordeel van transformatie is dat oudere gebouwen een ongelooflijke flexibiliteit hebben doordat er al verschillende functieaanpassingen hebben plaatsgevonden. De herbestemming en ingrepen in de bestaande bebouwing zijn vaak zo gedaan dat de waardevolle delen werden bewaard en opnieuw tot hun recht komen. Verder hebben bestaande panden al een eigen charme en vaak een rijke geschiedenis.

Bovendien zorgt transformatie voor de verbetering van wijken. Stedelijke ontwikkelingen blijven op gang en het gaat verpaupering tegen. Door nieuwe bewoning blijft het levendig in de buurt en heerst er sociale controle. Verder is een van de grootste voordelen dat de algemene voorzieningen in de buurt al aanwezig zijn. Het groen is volwassen, net als de openbare infrastructuur. Denk hierbij aan parkeervoorzieningen, winkels en scholen. What you see is what you get. 

Gevelisolatie als onderdeel van transformatie

Verduurzaming en transformatie gaan hand in hand. Een verduurzamingsingreep kan uiteraard niet zonder goede isolatie. Door de toepassing van thermische buitengevelisolatie kan een flinke energielabelsprong vooruit worden gemaakt. Deze duurzame vorm van isolatie van buitenaf voorkomt dat binnenwarmte via de muren wegvloeit en bestrijdt zo alle koudebruggen.