In Nederland is al jaren sprake van woningnood. Helaas is dit nog niet veranderd. Sterker nog: de krapte op de woningmarkt is zelfs verder toegenomen en loopt nog steeds op. Dit tekort kan niet zomaar opgelost worden door woningen bij te bouwen, want de bevolking blijft groeien en nieuwbouwprojecten kosten jaren tijd en blijven achter bij de woningbehoefte. Tegelijkertijd is er een hoop leegstand in Nederland. Door leegstaande winkel- en kantoorpanden om te vormen tot appartementen wordt een positieve bijdrage geleverd aan het vele incourante vastgoed en het tekort aan woningen. In dit blog vertellen we u over de kansen die deze woningtransformatie biedt en welke rol buitengevelisolatie hierbij speelt.


5.500 woningen uit kantoortransformatie
Nederland kent momenteel een tekort van 331.000 woningen, zo’n 4,2% van de huidige woningvoorraad. De piek wordt verwacht in 2025 waarin dit tekort kan oplopen naar 5,1%. In de zoektocht naar geschikte woningen speelt de transformatie van kantoren inmiddels al jaren een noemenswaardige rol. In 2018 ontstonden er bijna 5.500 woningen door transformatie van kantoren. Starters en studenten zijn van oudsher een belangrijke doelgroep maar ook senioren vinden huisvestiging in een getransformeerd pand.

Voordelen van transformatie

Als een vorm van renovatie, heeft transformatie een streepje voor op nieuwbouw. Doordat het casco al aanwezig is, zijn in vergelijking met nieuwbouw besparingen mogelijk op bouwtijd en bouwkosten. Ook vanuit duurzaamheidsoogpunt biedt transformatie voordelen. U kunt delen van het pand, zoals het betonnen karkas, de gevels of daken hergebruiken. Dit is niet alleen minder belastend voor het milieu, maar er is ook minder materiaal nodig. Of een transformatie daadwerkelijk sneller en efficiënter verloopt, is onder andere afhankelijk van de toepassingen die worden gekozen om een gebouw bewoonbaar te maken én om aan de eisen van woningbouw te voldoen.

Een ander voordeel van transformatie is dat oudere gebouwen een ongelooflijke flexibiliteit hebben doordat er al verschillende functieaanpassingen hebben plaatsgevonden. De herbestemming en ingrepen in de bestaande bebouwing zijn vaak zo gedaan dat de waardevolle delen werden bewaard en opnieuw tot hun recht komen. Verder hebben bestaande panden al een eigen charme en vaak een rijke geschiedenis.

Bovendien zorgt transformatie voor de verbetering van wijken. Stedelijke ontwikkelingen blijven op gang en het gaat verpaupering tegen. Door nieuwe bewoning blijft het levendig in de buurt en heerst er sociale controle. Verder is een van de grootste voordelen dat de algemene voorzieningen in de buurt al aanwezig zijn. Het groen is volwassen, net als de openbare infrastructuur. Denk hierbij aan parkeervoorzieningen, winkels en scholen. What you see is what you get. 

Gevelisolatie als onderdeel van transformatie

Verduurzaming en transformatie gaan hand in hand. Een verduurzamingsingreep kan uiteraard niet zonder goede isolatie. Door de toepassing van thermische buitengevelisolatie kan een flinke energielabelsprong vooruit worden gemaakt. Deze duurzame vorm van isolatie van buitenaf voorkomt dat binnenwarmte via de muren wegvloeit en bestrijdt zo alle koudebruggen.

Met buitengevelisolatie kan er weer een eigentijdse gevel worden gecreëerd. Het zorgt voor een verfrissende facelift van het gebouw en verlengt de onderhoudscyclus van de gevel. Er is heel veel keuzevrijheid bij de afwerking. Voor bijvoorbeeld een baksteenlook kan de gevelisolatie worden afgewerkt met lichtgewicht, minerale of keramische steenstrips. En doordat het aanbrengen van de isolatie buitenshuis plaatsvindt, ondervinden de bewoners (als deze er al zijn) geen hinder van de werkzaamheden.

Alsecco als partner in uw transformatieproject

Alsecco is gespecialiseerd in gevelafwerkingen en gevelisolatiesystemen. Wij helpen u met het creëren van de gevel die u voor ogen hebt. Vanaf het moment van ontwerp tot aan oplevering adviseren wij u om uiteindelijk een optimaal resultaat te behalen. Door in een vroeg stadium met u te overleggen, kunnen techniek en esthetiek zorgvuldig op elkaar worden afgestemd. Indien nodig verzorgen wij ook maatwerk, bijvoorbeeld door de productie van minerale steenstrips op maat. Tevens kunnen onze technici allerlei demonstraties verzorgen, bijvoorbeeld voor het aanbrengen van isolatieplaten, de mortelweefsellaag of het plakken van steenstrips.

Kortom, wij helpen u onder andere met:

  • Advies in het voortraject (o.a. detailtekeningen, toelatingen en garanties, isolatieberekeningen)
  • Technisch advies
  • Monsters en stalen
  • Demonstraties van producten
  • Objectbegeleiding van opdrachtgever en verwerker

Bent u benieuwd wat Alsecco voor uw project kan betekenen of wilt u meer informatie over transformatie, neem dan contact met ons op.

Het team van de DAW-taskforce heeft u regelmatig geïnformeerd over de maatregelen die het DAW management de afgelopen weken heeft genomen en zal dat blijven doen. DAW-CEO Dr. Ralf Murjahn informeert u persoonlijk middels zijn videoboodschap over de huidige status binnen DAW.

Zoals u in het nieuws wel heeft vernomen nemen bedrijven maatregelen om verdere verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Ook bij DAW Nederland hebben we de bezetting van ons kantoor daarom aangepast. Wij zijn voorlopig nog goed bereikbaar, maar het kan iets langer dan gebruikelijk duren voordat u van ons een reactie ontvangt. Mocht u een spoedvraag hebben, dan kunt u het beste telefonisch contact opnemen via 033-247 50 00. We doen ons uiterste best om u, ook in deze periode, zo goed en spoedig mogelijk te helpen.