Binnenkort staan wij op de PREFAB beurs. Bent u benieuwd hoe wij samen met u het prefab bouwproces kunnen versnellen? Kom dan van 12-14 oktober a.s. naar de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch. Wij laten u graag onze innovatie zien in stand C.052. Registeren voor een gratis relatiekaart kan hier.

In opdracht van woningcorporatie Salland Wonen renoveerde Mateboer Bouw en Jongeneel 99 woningen in Raalte. Noviton produceerde en leverde de geprefabriceerde gevelelementen. De gevelelementen zijn afgewerkt met op maat geproduceerde minerale steenstrips van Alsecco. Doel van de renovatie was het verhogen van het wooncomfort voor de bewoners en het verlagen van de energiekosten. Lees verder voor meer informatie over dit project.

Brandveiligheid en buitengevelisolatie

In Nederland, en dan vooral in de grote steden, worden steeds hogere woontorens en kantoren-complexen gebouwd. Naast de soms constructieve uitdagingen is ook de brandwerendheid van groot belang bij hoge gebouwen. Elk nieuwbouw- en renovatieproject wat gerealiseerd wordt moet voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in het Nederlandse BouwBesluit 2012. Het BouwBesluit maakt onderscheid in de verschillende gebruiksfuncties van gebouwen, zoals wonen, verzorging, industrie, kantoor, logies, onderwijs, sporten, winkelen en overige. De prestatie-eisen in het BouwBesluit zijn per gebruiksfunctie afhankelijk van verschillende aspecten. In het BouwBesluit wordt vermeld dat een buitengevel, grenzend aan ruimten die worden bewoond of waar gewerkt wordt en/of verzorging plaats vindt, minimaal een brandklasse B dient te hebben.  Brandklasse B is een Europese klassering die wordt vastgesteld aan de hand van brandtesten volgens de Europese norm NEN-EN 13501-1. Materialen die voldoen aan brandklasse B zijn zeer moeilijk brandbaar en hebben een zeer beperkte bijdrage bij een brand.

Bond voor Pleisterbouw

Alsecco is aangesloten bij de branchevereniging Bond van Pleisterbouw. De branchevereniging liet de brandveiligheid van thermische systemen voor EPS-buitengevelisolatie met pleisterwerk/minerale steenstrips onderzoeken door DGMR. DGMR is een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Aanleiding is de toenemende aandacht in onze maatschappij voor brandveilige gevels. Doel was te bepalen of en zo ja wat nodig is om de brandveiligheid ruimer boven de wettelijke vereisten te laten uitkomen. DGMR adviseert om systemen met EPS-isolatie en pleisterwerk/minerale steenstrips in bepaalde situaties te voorzien van stroken minerale wol isolatie. Om zo bij een eventuele brand, de brandvoortplanting  en branddoorslag via de gevel tot een minimum te beperken.

Gevelisolatiesystemen Alsecco

Alle gevelisolatiesystemen van Alsecco die EPS als isolatiemateriaal hebben en afgewerkt zijn met een sierpleister of (minerale) steenstrips voldoen aan brandklasse B. Op de gevelisolatiesystemen van Alsecco zijn diverse KOMO- en/of ETA attesten van toepassing. Een KOMO attest heeft als basis de Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 1328 en een ETA attest heeft als basis de Europese goedkeuringsrichtlijn ETAG 004. In deze attesten zijn brandproeven opgenomen conform de Europese norm NEN-EN 13501-1. Deze attesten kunt u (hier) downloaden (of op een nader te bepalen gedeelte op de site). 

Vragen?

We begrijpen dat dit onderwerp vragen kan oproepen. We hebben daarom de DGMR-rapporten, het persbericht en een aantal veel gestelde vragen plus de antwoorden opgenomen in de Q&A. Heeft u na het lezen hiervan nog nieuwe vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info@alsecco.nl of bellen naar +31 (0) 33 24 75 000.

Op de Avignonlaan 11 in Eindhoven is een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Dit project is een prachtig voorbeeld van de mogelijkheden met minerale steenstrips. Zo is het overgrote deel van de gevel afgewerkt met gemêleerde minerale steenstrips in zandkleur, zachtgroen en antraciet grijs. Daarnaast is er gebruik gemaakt van groot formaat steenstrips, de zogeheten Freestyle steenstrips, die tailormade werden voor dit project werden ontworpen. Deze zijn in opvallende kleuren en hebben een houtstructuur. Ook is er staand metselwerk aangebracht met een bijzonder lijnenspel. Dit is vaak met traditioneel metselwerk niet uitvoerbaar.

Lees meer.

Om klimaatverandering tegen te gaan werkt Nederland aan een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrijkomt. De doelstelling van het Klimaatakkoord is om in 2050 een bijna compleet CO2-neutrale energievoorziening te realiseren. Om dit doel te behalen zijn strenge maatregelen nodig en daarom zijn de energieprestatie-eisen voor nieuwbouw aangescherpt. EPC is BENG geworden. We leggen uit wat deze verandering inhoudt en hoe gevelisolatie ervoor zorgt dat een gebouw aan de huidige eisen voldoet.

Wat is BENG?

Het is zover, de EPC-norm is vervangen door de BENG-eisen. Vanaf 1 januari 2021 moeten vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw aan deze nieuwe eisen voldoen. BENG staat voor Bijna Energie-Neutrale Gebouwen en heeft als doelstelling om de CO2-uitstoot van nieuwe gebouwen terug te dringen op drie manieren: door de energiebehoefte verlagen, fossiel energiegebruik te beperken en hernieuwbare energie toe te passen. Dit betekent dat nieuwe gebouwen niet alleen een goed geïsoleerde gebouwschil moeten hebben, maar ook energiezuinige installaties én duurzame energietoepassingen.

Drie eisen

De voorheen geldende EPC-norm is een index voor de energetische efficiëntie van nieuwbouw. Deze energieprestatiecoëfficiënt drukt de energetische prestatie van de woning uit. Een EPC-waarde van 1,0 weergeeft de prestatie van een gemiddelde woning in 1990. Een EPC van 0,4 houdt dus in dat de woning slechts 40% van de energie gebruikt in vergelijking met 30 jaar geleden. Hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger het gebouw.

Maar de EPC-norm voldoet inmiddels niet meer. Die norm zegt namelijk alleen iets over de minimale energetische kwaliteit van een woning. Hoe aan de norm voldaan werd, mocht zelf bepaald worden. Bijvoorbeeld door alleen zonnepanelen te plaatsen. Een belangrijk verschil tussen EPC en BENG is de overstap van een dimensieloze indicator naar de eenheid kWh/m2. BENG kijkt immers wél naar het energieverbruik in een woning en stelt ook een maximum aan de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor koeling en verwarming. De BENG-eisen bestaan uit drie energieprestatie-indicatoren die weergeven of een gebouw voldoet aan de eisen.

 • BENG 1: de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
 • BENG 2: het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
 • BENG 3: het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

De BENG-eisen verschillen per gebouwtype. Voor bijvoorbeeld een tussenwoning gelden andere grenswaarden dan voor een vrijstaande woning. Een nieuw gebouw dient te voldoen aan de grenswaarde van alle drie de eisen.

Huidige isolatie-eisen Bouwbesluit

BENG 1 is gericht op het verlagen van het energieverbruik van een gebouw. Warmteverlies kan worden tegengegaan door een goede isolatie. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de thermische schil van een gebouw. Voorheen werden RC-waardes berekend op basis van de NEN 1068, met ingang van de BENG-eisen worden die berekend volgens de NTA 8800. Door de nieuwe berekeningsmethode is de invloed van een gebouwontwerp op de energieprestatie groter dan eerst.

De huidige isolatie-eisen zijn:

• RC-waarde vloer: minimaal 3,7 m2K/W

• RC-waarde gevel: minimaal 4,7 m2K/W

• RC-waarde dak: minimaal 6,3 m2K/W

Aan de norm voldoen met gevelisolatie

Voorheen was voor een energieneutrale gevel een minimale RC-waarde van 4,5 m2K/W vereist. Volgens de nieuwe berekeningsmethode conform de BENG-eisen is dat nu 4,7 m2K/W. Door middel van een voorbeeldvergelijking laten we zien welke gevelisolatiediktes nodig zijn om aan de nieuwe isolatienorm te voldoen. Woningen gebouwd in de jaren ’80 en ’90 bestaan uit spouwmuurgevels. Zo’n spouwmuurgevel heeft slechts een RC-waarde van 2,6 m2K/W. Om de huidig vereiste RC-waarde van 4,7 m2K/W te bereiken, dient een buitengevelisolatielaag aangebracht te worden van 7 cm dik. Oudere woningen zonder spouwmuurisolatie bereiken een RC-waarde van 0,4 m2K/W. Hier is een buitengevelisolatielaag nodig van minimaal 15 cm om aan de huidige isolatienorm te voldoen. Voor het isoleren van een steensmuur is minimaal 16 cm buitengevelisolatie nodig.

Met de gevelisolatiesystemen van Alsecco zorgen we ervoor dat uw gebouw aan de BENG-eisen voor gevelisolatie voldoet. Bekijk onze producten op https://alsecco.nl/gevelisolatie/. Wilt u meer informatie over onze gevelisolatiesystemen of wilt u advies in het ontwerpproces, neem dan contact met ons op.

In Enschede zijn wij samen met Lurvink Afbouw en SW Vastgoedverbetering  appartementencomplex Het Lindenhof aan het verduurzamen. Er wordt maar liefst 1800 m² gevelisolatie met steenstrips aangebracht. Hiervoor werd eerst de oude gevelbekleding verwijderd en daarna buitengevelisolatie en minerale steenstrips van Alsecco aangebracht. Naast de gevel werden ook het dak, de beglazing, de balkons en het schilderwerk aangepakt. Al deze werkzaamheden dragen bij aan verduurzaming, kostenbesparing voor bewoners en een verbetering van leefklimaat en wooncomfort. In deze video ziet u een impressie van de renovatie.

Wij hebben een nieuwe collega! Teun Horst komt ons buitendienst team versterken. Wij zijn erg blij met deze ervaren collega. Voor Teun is de afbouwsector namelijk bekend terrein, hij is al ruim 27 jaar actief op dit gebied. Zelf zegt hij hierover: “Met name de systemen die toegepast kunnen worden bij het thermisch isoleren genieten mijn voorkeur. Hierin is het aanbrengen van gevelisolatie natuurlijk niet meer weg te denken.

DAW Nederland heeft met Alsecco hierin een ruim scala aan producten.” Teun kijkt er naar uit om nieuwe en bestaande klanten kennis te laten maken met onze systemen en te voorzien van een passend advies. Zodat zij uiteindelijk verzekerd zijn van een langdurig en kwalitatief goed product.

Welkom bij DAW Nederland Teun!

Duinpoort 3 is een kleinschalig nieuwbouw appartementengebouw – slechts 9 appartementen – dat op de hoek van de Frankrijkkade en de Portugalkade is gebouwd. De locatie ligt bij de Poortdreef, tussen plan Duin en het Europakwartier in, met vrij uitzicht over de kades. De gemeente ambieert hier gebouwen met architectuur van hoog niveau. Het ontwerp refereert speels aan de scheepvaart en heeft een herkenbare identiteit. Lees verder.

Een gevelisolatiesysteem met sierpleister als decoratieve afwerking leent zich uitstekend voor een strakke architectuur. De dakrand kon voorheen nog wel een storend element zijn, of lokale vervuiling in de vorm van afloopstrepen. Dit alles is verleden tijd met het innovatieve ProAttika® dakrandsysteem van Alsecco.

Het systeem ProAttika®

Bij het ProAttika® systeem wordt de gevel afgewerkt tot aan de bovenrand van het gevelvlak zonder zichtbaar dakrandprofiel. Dit concept garandeert een perfect naadloze en waterdichte overgang van gevel naar dak. Het systeem is toepasbaar op de buitengevelisolatiesystemen en gevelafwerkingen van Alsecco zoals sierpleister, minerale steenstrips of betonlook.

De kern van het systeem is een speciaal gevormd isolatieblok van EPS en het ProAttika® profiel. Het ProAttika® profiel bestaat uit een basisprofiel waar een afsluitprofiel overheen geschoven wordt. Het profiel maakt een perfecte uitlijning en een 100% waterdicht geheel mogelijk. Met ProAttika® sluit de dakisolatie van het plat dak perfect aan op de buitengevelisolatie. Hierdoor zijn er geen ongeoorloofde warmteverliezen meer en wordt uw gevel thermisch optimaal ingepakt.

Ontwikkelaar ProAttika®

ProAttika® is ontwikkeld door DAW collega Stefaan Bonny. Hij  was 25 jaar lang actief bij het moederbedrijf DAW als ETICS consultant en stond dagelijks in contact met architecten, studiebureaus en opdrachtgevers. Hij pikte signalen uit de markt op dat er behoefte was aan een verzonken dakrandsysteem. Na enkele uitgevoerde testprojecten ontwikkelde hij ProAttika® waarmee kan worden ingespeeld op de vraag naar nog strakkere en minimalistische architectuur. Het Europees gepatenteerd ProAttika® systeem was een feit en past perfect in het gamma van Alsecco.

Nog even in het kort:

 • Voor minimalistische architectuur
 • Naadloze en waterdichte overgang van gevel naar dak
 • Toepasbaar op gevelisolatiesystemen van Alsecco
 • Te combineren met diverse afwerkingsmogelijkheden zoals sierpleister, minerale steenstrips of betonlook
 • Bestand tegen weer en wind zonder afloopstrepen
 • De gevel wordt thermisch optimaal ingepakt

Een innovatieve oplossing voor als het nog iets strakker mag zijn!

Download de brochure voor meer informatie, of neem contact op met één van onze adviseurs.

In Nederland is al jaren sprake van woningnood. Helaas is dit nog niet veranderd. Sterker nog: de krapte op de woningmarkt is zelfs verder toegenomen en loopt nog steeds op. Dit tekort kan niet zomaar opgelost worden door woningen bij te bouwen, want de bevolking blijft groeien en nieuwbouwprojecten kosten jaren tijd en blijven achter bij de woningbehoefte. Tegelijkertijd is er een hoop leegstand in Nederland. Door leegstaande winkel- en kantoorpanden om te vormen tot appartementen wordt een positieve bijdrage geleverd aan het vele incourante vastgoed en het tekort aan woningen. In dit blog vertellen we u over de kansen die deze woningtransformatie biedt en welke rol buitengevelisolatie hierbij speelt.


5.500 woningen uit kantoortransformatie
Nederland kent momenteel een tekort van 331.000 woningen, zo’n 4,2% van de huidige woningvoorraad. De piek wordt verwacht in 2025 waarin dit tekort kan oplopen naar 5,1%. In de zoektocht naar geschikte woningen speelt de transformatie van kantoren inmiddels al jaren een noemenswaardige rol. In 2018 ontstonden er bijna 5.500 woningen door transformatie van kantoren. Starters en studenten zijn van oudsher een belangrijke doelgroep maar ook senioren vinden huisvestiging in een getransformeerd pand.

Voordelen van transformatie

Als een vorm van renovatie, heeft transformatie een streepje voor op nieuwbouw. Doordat het casco al aanwezig is, zijn in vergelijking met nieuwbouw besparingen mogelijk op bouwtijd en bouwkosten. Ook vanuit duurzaamheidsoogpunt biedt transformatie voordelen. U kunt delen van het pand, zoals het betonnen karkas, de gevels of daken hergebruiken. Dit is niet alleen minder belastend voor het milieu, maar er is ook minder materiaal nodig. Of een transformatie daadwerkelijk sneller en efficiënter verloopt, is onder andere afhankelijk van de toepassingen die worden gekozen om een gebouw bewoonbaar te maken én om aan de eisen van woningbouw te voldoen.

Een ander voordeel van transformatie is dat oudere gebouwen een ongelooflijke flexibiliteit hebben doordat er al verschillende functieaanpassingen hebben plaatsgevonden. De herbestemming en ingrepen in de bestaande bebouwing zijn vaak zo gedaan dat de waardevolle delen werden bewaard en opnieuw tot hun recht komen. Verder hebben bestaande panden al een eigen charme en vaak een rijke geschiedenis.

Bovendien zorgt transformatie voor de verbetering van wijken. Stedelijke ontwikkelingen blijven op gang en het gaat verpaupering tegen. Door nieuwe bewoning blijft het levendig in de buurt en heerst er sociale controle. Verder is een van de grootste voordelen dat de algemene voorzieningen in de buurt al aanwezig zijn. Het groen is volwassen, net als de openbare infrastructuur. Denk hierbij aan parkeervoorzieningen, winkels en scholen. What you see is what you get. 

Gevelisolatie als onderdeel van transformatie

Verduurzaming en transformatie gaan hand in hand. Een verduurzamingsingreep kan uiteraard niet zonder goede isolatie. Door de toepassing van thermische buitengevelisolatie kan een flinke energielabelsprong vooruit worden gemaakt. Deze duurzame vorm van isolatie van buitenaf voorkomt dat binnenwarmte via de muren wegvloeit en bestrijdt zo alle koudebruggen.

Met buitengevelisolatie kan er weer een eigentijdse gevel worden gecreëerd. Het zorgt voor een verfrissende facelift van het gebouw en verlengt de onderhoudscyclus van de gevel. Er is heel veel keuzevrijheid bij de afwerking. Voor bijvoorbeeld een baksteenlook kan de gevelisolatie worden afgewerkt met lichtgewicht, minerale of keramische steenstrips. En doordat het aanbrengen van de isolatie buitenshuis plaatsvindt, ondervinden de bewoners (als deze er al zijn) geen hinder van de werkzaamheden.

Alsecco als partner in uw transformatieproject

Alsecco is gespecialiseerd in gevelafwerkingen en gevelisolatiesystemen. Wij helpen u met het creëren van de gevel die u voor ogen hebt. Vanaf het moment van ontwerp tot aan oplevering adviseren wij u om uiteindelijk een optimaal resultaat te behalen. Door in een vroeg stadium met u te overleggen, kunnen techniek en esthetiek zorgvuldig op elkaar worden afgestemd. Indien nodig verzorgen wij ook maatwerk, bijvoorbeeld door de productie van minerale steenstrips op maat. Tevens kunnen onze technici allerlei demonstraties verzorgen, bijvoorbeeld voor het aanbrengen van isolatieplaten, de mortelweefsellaag of het plakken van steenstrips.

Kortom, wij helpen u onder andere met:

 • Advies in het voortraject (o.a. detailtekeningen, toelatingen en garanties, isolatieberekeningen)
 • Technisch advies
 • Monsters en stalen
 • Demonstraties van producten
 • Objectbegeleiding van opdrachtgever en verwerker

Bent u benieuwd wat Alsecco voor uw project kan betekenen of wilt u meer informatie over transformatie, neem dan contact met ons op.