You keep it COOL, we keep it RED!

Bouwvakkers hebben samen met de beroepsgroepen schippers, stukadoors, schilders en wegwerkers 4 tot 5 keer meer kans op huidkanker. De hoogste tijd om de verwerkers van onze producten te beschermen tegen de invloeden van de lente- én zomerzon.

Wil jij een Alsecco zonnebranddispenser winnen voor in jouw bouwkeet, klusbus of …, stuur dan een mail naar info@alsecco.nl en vertel ons waarom jij kans moet maken op één van die 50 Alsecco zonnebranddispensers. En vergeet niet te smeren, niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het KWF. Van iedere verkochte liter zonnebrandcrème gaat ook nog eens geld naar het KWF!

De opwarming van de aarde en het daaropvolgende klimaatakkoord zijn voor Elements Netherlands belangrijke impulsen geweest om duurzame modulaire woningen te ontwikkelen. Alsecco is met haar duurzame gevelafwerkingen toeleverancier van Elements en draagt hierdoor bij aan het ontwikkelen van energieneutrale huizen voor de toekomst. Deze woningen laten zien dan modulair bouwen absoluut niet saai hoeft te zijn.

Nieuwe verspuitbare minerale lijmmortel voor steenstrips versnelt fabrieksmatig bouwen.

Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen die snel gebouwd worden. Daarnaast zijn er veel woningen die op korte termijn moeten worden gerenoveerd om aan de milieueisen te voldoen. Fabrieksmatige bouw is dé oplossing voor de huidige problemen en uitdagingen in de bouw. Alsecco, producent en leverancier van gevelisolatie en gevelafwerkingen,  heeft ingespeeld op deze behoefte door als eerste partij in de markt een verspuitbare minerale lijmmortel voor steenstrips te introduceren, waardoor het prefab bouwproces nog sneller kan.

De lijmmortel

Armatop Boost 2C is een twee-componenten minerale lijmmortel met een gestuurde afbindtijd voor zowel minerale als keramische steenstrips. Omdat het product uit twee componenten bestaat kun je door een specifieke samenstelling de afbindtijd sturen. Je kunt namelijk door middel van het meer of minder toevoegen van een van de componenten, de afbindtijd verlengen of verkorten. Dit is essentieel in verband met de handelingen en routing in het assemblageproces. Een voordeel bij minerale steenstrips is verder dat je niet hoeft na te voegen, wat veel tijd scheelt in het applicatieproces. De verspuitbare lijmmortel is hiermee uitermate geschikt voor het gerobotiseerd aanbrengen van steenstrips, waardoor razendsnel een enorm aantal steenstrips per dag kan worden aangebracht in tegenstelling tot handmatig aanbrengen.  

Toekomst van prefab 

Uit recent onderzoek van Bouwwereld onder haar lezers werd nog extra duidelijk dat fabrieksmatig bouwen de toekomst heeft. Ruim 88% van de lezers is die mening toegedaan. 49% is van mening dat fabrieksmatige bouw de oplossing is voor het huidige woningtekort en 39% ziet het als de beste manier om op een duurzame en circulaire manier te bouwen. De meest aangevoerde reden om het bouwproces te verplaatsen van de bouwplaats naar de fabriek is om het woningtekort aan te pakken. Maar ook het gebrek aan vakmensen en toenemende huizenprijzen. Daarnaast zorgt prefab bouw, onder geconditioneerde omstandigheden, doorgaans voor een hogere kwaliteit en dus een langere levensduur.

Ervaring tot nu toe

Al langere tijd proefde Alsecco een behoefte in de markt voor een verspuitbare lijmmortel voor zowel minerale als keramische steenstrips. Deze vraag werd neergelegd bij moederbedrijf DAW in Duitsland. Door goed te luisteren naar de specifieke wensen uit de markt en regelmatig af te stemmen met de R&D-afdeling in Duitsland ontstond Armatop Boost 2C. Inmiddels zijn er al enkele gevels in versneld tempo de fabriek uitgerold. De nieuwe lijmmortel biedt interessante perspectieven voor prefab bouwers die nog handmatig steenstrips verlijmen en aanbrengen. Alsecco is trots om op deze manier haar steentje bij te dragen aan de innovatie binnen de prefab bouwwereld.

Nog even alle belangrijke elementen op een rij:

•             Tweecomponentenmassa volgens DIN EN 15824

•             Gestuurde afbindtijd

•             Uitstekend machinaal verwerkbaar

•             Geschikt voor minerale én keramische steenstrips

•             Navoegen niet nodig

•             Zeer goede hechting

•             Zeer waterafstotend

•             Zeer flexibel en scheurvast

•             Waterdampdoorlatend

Binnenkort staan wij op de PREFAB beurs. Bent u benieuwd hoe wij samen met u het prefab bouwproces kunnen versnellen? Kom dan van 12-14 oktober a.s. naar de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch. Wij laten u graag onze innovatie zien in stand C.052. Registeren voor een gratis relatiekaart kan hier.

In opdracht van woningcorporatie Salland Wonen renoveerde Mateboer Bouw en Jongeneel 99 woningen in Raalte. Noviton produceerde en leverde de geprefabriceerde gevelelementen. De gevelelementen zijn afgewerkt met op maat geproduceerde minerale steenstrips van Alsecco. Doel van de renovatie was het verhogen van het wooncomfort voor de bewoners en het verlagen van de energiekosten. Lees verder voor meer informatie over dit project.

Brandveiligheid en buitengevelisolatie

In Nederland, en dan vooral in de grote steden, worden steeds hogere woontorens en kantoren-complexen gebouwd. Naast de soms constructieve uitdagingen is ook de brandwerendheid van groot belang bij hoge gebouwen. Elk nieuwbouw- en renovatieproject wat gerealiseerd wordt moet voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in het Nederlandse BouwBesluit 2012. Het BouwBesluit maakt onderscheid in de verschillende gebruiksfuncties van gebouwen, zoals wonen, verzorging, industrie, kantoor, logies, onderwijs, sporten, winkelen en overige. De prestatie-eisen in het BouwBesluit zijn per gebruiksfunctie afhankelijk van verschillende aspecten. In het BouwBesluit wordt vermeld dat een buitengevel, grenzend aan ruimten die worden bewoond of waar gewerkt wordt en/of verzorging plaats vindt, minimaal een brandklasse B dient te hebben.  Brandklasse B is een Europese klassering die wordt vastgesteld aan de hand van brandtesten volgens de Europese norm NEN-EN 13501-1. Materialen die voldoen aan brandklasse B zijn zeer moeilijk brandbaar en hebben een zeer beperkte bijdrage bij een brand.

Bond voor Pleisterbouw

Alsecco is aangesloten bij de branchevereniging Bond van Pleisterbouw. De branchevereniging liet de brandveiligheid van thermische systemen voor EPS-buitengevelisolatie met pleisterwerk/minerale steenstrips onderzoeken door DGMR. DGMR is een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Aanleiding is de toenemende aandacht in onze maatschappij voor brandveilige gevels. Doel was te bepalen of en zo ja wat nodig is om de brandveiligheid ruimer boven de wettelijke vereisten te laten uitkomen. DGMR adviseert om systemen met EPS-isolatie en pleisterwerk/minerale steenstrips in bepaalde situaties te voorzien van stroken minerale wol isolatie. Om zo bij een eventuele brand, de brandvoortplanting  en branddoorslag via de gevel tot een minimum te beperken.

Gevelisolatiesystemen Alsecco

Alle gevelisolatiesystemen van Alsecco die EPS als isolatiemateriaal hebben en afgewerkt zijn met een sierpleister of (minerale) steenstrips voldoen aan brandklasse B. Op de gevelisolatiesystemen van Alsecco zijn diverse KOMO- en/of ETA attesten van toepassing. Een KOMO attest heeft als basis de Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 1328 en een ETA attest heeft als basis de Europese goedkeuringsrichtlijn ETAG 004. In deze attesten zijn brandproeven opgenomen conform de Europese norm NEN-EN 13501-1. Deze attesten kunt u (hier) downloaden (of op een nader te bepalen gedeelte op de site). 

Vragen?

We begrijpen dat dit onderwerp vragen kan oproepen. We hebben daarom de DGMR-rapporten, het persbericht en een aantal veel gestelde vragen plus de antwoorden opgenomen in de Q&A. Heeft u na het lezen hiervan nog nieuwe vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info@alsecco.nl of bellen naar +31 (0) 33 24 75 000.

Op de Avignonlaan 11 in Eindhoven is een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Dit project is een prachtig voorbeeld van de mogelijkheden met minerale steenstrips. Zo is het overgrote deel van de gevel afgewerkt met gemêleerde minerale steenstrips in zandkleur, zachtgroen en antraciet grijs. Daarnaast is er gebruik gemaakt van groot formaat steenstrips, de zogeheten Freestyle steenstrips, die tailormade werden voor dit project werden ontworpen. Deze zijn in opvallende kleuren en hebben een houtstructuur. Ook is er staand metselwerk aangebracht met een bijzonder lijnenspel. Dit is vaak met traditioneel metselwerk niet uitvoerbaar.

Lees meer.

Om klimaatverandering tegen te gaan werkt Nederland aan een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrijkomt. De doelstelling van het Klimaatakkoord is om in 2050 een bijna compleet CO2-neutrale energievoorziening te realiseren. Om dit doel te behalen zijn strenge maatregelen nodig en daarom zijn de energieprestatie-eisen voor nieuwbouw aangescherpt. EPC is BENG geworden. We leggen uit wat deze verandering inhoudt en hoe gevelisolatie ervoor zorgt dat een gebouw aan de huidige eisen voldoet.

Wat is BENG?

Het is zover, de EPC-norm is vervangen door de BENG-eisen. Vanaf 1 januari 2021 moeten vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw aan deze nieuwe eisen voldoen. BENG staat voor Bijna Energie-Neutrale Gebouwen en heeft als doelstelling om de CO2-uitstoot van nieuwe gebouwen terug te dringen op drie manieren: door de energiebehoefte verlagen, fossiel energiegebruik te beperken en hernieuwbare energie toe te passen. Dit betekent dat nieuwe gebouwen niet alleen een goed geïsoleerde gebouwschil moeten hebben, maar ook energiezuinige installaties én duurzame energietoepassingen.

Drie eisen

De voorheen geldende EPC-norm is een index voor de energetische efficiëntie van nieuwbouw. Deze energieprestatiecoëfficiënt drukt de energetische prestatie van de woning uit. Een EPC-waarde van 1,0 weergeeft de prestatie van een gemiddelde woning in 1990. Een EPC van 0,4 houdt dus in dat de woning slechts 40% van de energie gebruikt in vergelijking met 30 jaar geleden. Hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger het gebouw.

Maar de EPC-norm voldoet inmiddels niet meer. Die norm zegt namelijk alleen iets over de minimale energetische kwaliteit van een woning. Hoe aan de norm voldaan werd, mocht zelf bepaald worden. Bijvoorbeeld door alleen zonnepanelen te plaatsen. Een belangrijk verschil tussen EPC en BENG is de overstap van een dimensieloze indicator naar de eenheid kWh/m2. BENG kijkt immers wél naar het energieverbruik in een woning en stelt ook een maximum aan de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor koeling en verwarming. De BENG-eisen bestaan uit drie energieprestatie-indicatoren die weergeven of een gebouw voldoet aan de eisen.

  • BENG 1: de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • BENG 2: het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • BENG 3: het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

De BENG-eisen verschillen per gebouwtype. Voor bijvoorbeeld een tussenwoning gelden andere grenswaarden dan voor een vrijstaande woning. Een nieuw gebouw dient te voldoen aan de grenswaarde van alle drie de eisen.

Huidige isolatie-eisen Bouwbesluit

BENG 1 is gericht op het verlagen van het energieverbruik van een gebouw. Warmteverlies kan worden tegengegaan door een goede isolatie. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de thermische schil van een gebouw. Voorheen werden RC-waardes berekend op basis van de NEN 1068, met ingang van de BENG-eisen worden die berekend volgens de NTA 8800. Door de nieuwe berekeningsmethode is de invloed van een gebouwontwerp op de energieprestatie groter dan eerst.

De huidige isolatie-eisen zijn:

• RC-waarde vloer: minimaal 3,7 m2K/W

• RC-waarde gevel: minimaal 4,7 m2K/W

• RC-waarde dak: minimaal 6,3 m2K/W

Aan de norm voldoen met gevelisolatie

Voorheen was voor een energieneutrale gevel een minimale RC-waarde van 4,5 m2K/W vereist. Volgens de nieuwe berekeningsmethode conform de BENG-eisen is dat nu 4,7 m2K/W. Door middel van een voorbeeldvergelijking laten we zien welke gevelisolatiediktes nodig zijn om aan de nieuwe isolatienorm te voldoen. Woningen gebouwd in de jaren ’80 en ’90 bestaan uit spouwmuurgevels. Zo’n spouwmuurgevel heeft slechts een RC-waarde van 2,6 m2K/W. Om de huidig vereiste RC-waarde van 4,7 m2K/W te bereiken, dient een buitengevelisolatielaag aangebracht te worden van 7 cm dik. Oudere woningen zonder spouwmuurisolatie bereiken een RC-waarde van 0,4 m2K/W. Hier is een buitengevelisolatielaag nodig van minimaal 15 cm om aan de huidige isolatienorm te voldoen. Voor het isoleren van een steensmuur is minimaal 16 cm buitengevelisolatie nodig.

Met de gevelisolatiesystemen van Alsecco zorgen we ervoor dat uw gebouw aan de BENG-eisen voor gevelisolatie voldoet. Bekijk onze producten op https://alsecco.nl/gevelisolatie/. Wilt u meer informatie over onze gevelisolatiesystemen of wilt u advies in het ontwerpproces, neem dan contact met ons op.

In Enschede zijn wij samen met Lurvink Afbouw en SW Vastgoedverbetering  appartementencomplex Het Lindenhof aan het verduurzamen. Er wordt maar liefst 1800 m² gevelisolatie met steenstrips aangebracht. Hiervoor werd eerst de oude gevelbekleding verwijderd en daarna buitengevelisolatie en minerale steenstrips van Alsecco aangebracht. Naast de gevel werden ook het dak, de beglazing, de balkons en het schilderwerk aangepakt. Al deze werkzaamheden dragen bij aan verduurzaming, kostenbesparing voor bewoners en een verbetering van leefklimaat en wooncomfort. In deze video ziet u een impressie van de renovatie.

Wij hebben een nieuwe collega! Teun Horst komt ons buitendienst team versterken. Wij zijn erg blij met deze ervaren collega. Voor Teun is de afbouwsector namelijk bekend terrein, hij is al ruim 27 jaar actief op dit gebied. Zelf zegt hij hierover: “Met name de systemen die toegepast kunnen worden bij het thermisch isoleren genieten mijn voorkeur. Hierin is het aanbrengen van gevelisolatie natuurlijk niet meer weg te denken.

DAW Nederland heeft met Alsecco hierin een ruim scala aan producten.” Teun kijkt er naar uit om nieuwe en bestaande klanten kennis te laten maken met onze systemen en te voorzien van een passend advies. Zodat zij uiteindelijk verzekerd zijn van een langdurig en kwalitatief goed product.

Welkom bij DAW Nederland Teun!