In Nederland is al jaren sprake van woningnood. Helaas is dit nog niet veranderd. Sterker nog: de krapte op de woningmarkt is zelfs verder toegenomen en loopt nog steeds op. Dit tekort kan niet zomaar opgelost worden door woningen bij te bouwen, want de bevolking blijft groeien en nieuwbouwprojecten kosten jaren tijd en blijven achter bij de woningbehoefte. Tegelijkertijd is er een hoop leegstand in Nederland. Door leegstaande winkel- en kantoorpanden om te vormen tot appartementen wordt een positieve bijdrage geleverd aan het vele incourante vastgoed en het tekort aan woningen. In dit blog vertellen we u over de kansen die deze woningtransformatie biedt en welke rol buitengevelisolatie hierbij speelt.


5.500 woningen uit kantoortransformatie
Nederland kent momenteel een tekort van 331.000 woningen, zo’n 4,2% van de huidige woningvoorraad. De piek wordt verwacht in 2025 waarin dit tekort kan oplopen naar 5,1%. In de zoektocht naar geschikte woningen speelt de transformatie van kantoren inmiddels al jaren een noemenswaardige rol. In 2018 ontstonden er bijna 5.500 woningen door transformatie van kantoren. Starters en studenten zijn van oudsher een belangrijke doelgroep maar ook senioren vinden huisvestiging in een getransformeerd pand.

Voordelen van transformatie

Als een vorm van renovatie, heeft transformatie een streepje voor op nieuwbouw. Doordat het casco al aanwezig is, zijn in vergelijking met nieuwbouw besparingen mogelijk op bouwtijd en bouwkosten. Ook vanuit duurzaamheidsoogpunt biedt transformatie voordelen. U kunt delen van het pand, zoals het betonnen karkas, de gevels of daken hergebruiken. Dit is niet alleen minder belastend voor het milieu, maar er is ook minder materiaal nodig. Of een transformatie daadwerkelijk sneller en efficiënter verloopt, is onder andere afhankelijk van de toepassingen die worden gekozen om een gebouw bewoonbaar te maken én om aan de eisen van woningbouw te voldoen.

Een ander voordeel van transformatie is dat oudere gebouwen een ongelooflijke flexibiliteit hebben doordat er al verschillende functieaanpassingen hebben plaatsgevonden. De herbestemming en ingrepen in de bestaande bebouwing zijn vaak zo gedaan dat de waardevolle delen werden bewaard en opnieuw tot hun recht komen. Verder hebben bestaande panden al een eigen charme en vaak een rijke geschiedenis.

Bovendien zorgt transformatie voor de verbetering van wijken. Stedelijke ontwikkelingen blijven op gang en het gaat verpaupering tegen. Door nieuwe bewoning blijft het levendig in de buurt en heerst er sociale controle. Verder is een van de grootste voordelen dat de algemene voorzieningen in de buurt al aanwezig zijn. Het groen is volwassen, net als de openbare infrastructuur. Denk hierbij aan parkeervoorzieningen, winkels en scholen. What you see is what you get. 

Gevelisolatie als onderdeel van transformatie

Verduurzaming en transformatie gaan hand in hand. Een verduurzamingsingreep kan uiteraard niet zonder goede isolatie. Door de toepassing van thermische buitengevelisolatie kan een flinke energielabelsprong vooruit worden gemaakt. Deze duurzame vorm van isolatie van buitenaf voorkomt dat binnenwarmte via de muren wegvloeit en bestrijdt zo alle koudebruggen.

Met buitengevelisolatie kan er weer een eigentijdse gevel worden gecreëerd. Het zorgt voor een verfrissende facelift van het gebouw en verlengt de onderhoudscyclus van de gevel. Er is heel veel keuzevrijheid bij de afwerking. Voor bijvoorbeeld een baksteenlook kan de gevelisolatie worden afgewerkt met lichtgewicht, minerale of keramische steenstrips. En doordat het aanbrengen van de isolatie buitenshuis plaatsvindt, ondervinden de bewoners (als deze er al zijn) geen hinder van de werkzaamheden.

Alsecco als partner in uw transformatieproject

Alsecco is gespecialiseerd in gevelafwerkingen en gevelisolatiesystemen. Wij helpen u met het creëren van de gevel die u voor ogen hebt. Vanaf het moment van ontwerp tot aan oplevering adviseren wij u om uiteindelijk een optimaal resultaat te behalen. Door in een vroeg stadium met u te overleggen, kunnen techniek en esthetiek zorgvuldig op elkaar worden afgestemd. Indien nodig verzorgen wij ook maatwerk, bijvoorbeeld door de productie van minerale steenstrips op maat. Tevens kunnen onze technici allerlei demonstraties verzorgen, bijvoorbeeld voor het aanbrengen van isolatieplaten, de mortelweefsellaag of het plakken van steenstrips.

Kortom, wij helpen u onder andere met:

  • Advies in het voortraject (o.a. detailtekeningen, toelatingen en garanties, isolatieberekeningen)
  • Technisch advies
  • Monsters en stalen
  • Demonstraties van producten
  • Objectbegeleiding van opdrachtgever en verwerker

Bent u benieuwd wat Alsecco voor uw project kan betekenen of wilt u meer informatie over transformatie, neem dan contact met ons op.

Op ‘De Strip’ aan de Guido Gezellelaan in Bergen op Zoom zijn 83 nieuwe sociale huurappartementen gebouwd. Het programma van eisen was stevig: nul-op-de-meter, nul-treden, parkeren onder het gebouw en Woonkeur-Plus, wensen die niet onder doen voor de nieuwbouw van een luxe appartementencomplex. Door corporatie Stadlander is aan het ontwikkelteam van BAM Wonen en Spring een stringent budget meegegeven. In het tendertraject heeft Spring architecten in korte tijd in samenwerking met Urban Synergy en BAM Wonen een woningbouwplan hiervoor gemaakt. Lees verder.

NIEUW bij Alsecco: CIRCULAIRE baksteenstrips! Circulaire baksteenstrips zijn steenstrips voor gevelbekleding, die zijn verkregen uit 100 jaar oude bakstenen. In vergelijking met andere bouwmaterialen is het verbruik van energie voor het bakken van de stenen zeer hoog, vanwege de hoge temperatuur van het bakproces. En dit is dus het grote voordeel van de historische bakstenen: ze zijn al geproduceerd. De productie-inspanning hoeft dus niet meer vanuit het duurzaamheidsoogpunt te worden meegerekend.

De Circulaire baksteenstrips kunnen zowel bij nieuwbouw- als renovatieprojecten worden toegepast. Speciaal voor dit product hebben we een brochure ontwikkeld, met daarin voorbeelden van gevelbekleding en toepassingen in het interieur. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden, ook mbt onze andere producten, de minerale– en keramische steenstrips. Meer informatie kunt u vinden bij de Circulaire baksteenstrips.


Het team van de DAW-taskforce heeft u regelmatig geïnformeerd over de maatregelen die het DAW management de afgelopen weken heeft genomen en zal dat blijven doen. DAW-CEO Dr. Ralf Murjahn informeert u persoonlijk middels zijn videoboodschap over de huidige status binnen DAW.

Zoals u in het nieuws wel heeft vernomen nemen bedrijven maatregelen om verdere verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Ook bij DAW Nederland hebben we de bezetting van ons kantoor daarom aangepast. Wij zijn voorlopig nog goed bereikbaar, maar het kan iets langer dan gebruikelijk duren voordat u van ons een reactie ontvangt. Mocht u een spoedvraag hebben, dan kunt u het beste telefonisch contact opnemen via 033-247 50 00. We doen ons uiterste best om u, ook in deze periode, zo goed en spoedig mogelijk te helpen.

Creëer een eigentijdse uitstraling met de nieuwe binnenmuurverf van Alsecco: Alsitex Mat. Deze universele binnenmuurverf op waterbasis is toepasbaar op muren en plafonds. Deze matte afwerking kan worden toegepast op vele soorten ondergronden en is makkelijk te verwerken. Doordat Alsitex Mat vrijwel geurloos is, kan de ruimte snel weer in gebruik worden genomen. De verf is schrobvast, zeer goed dekkend en leverbaar in 10 liter verpakkingen. Alsitex Mat kan op iedere gewenste kleur worden gemaakt, het enige wat u nog nodig heeft is uw eigen creativiteit. Klik hier voor de technische specificaties.

Vandaag ging de tweede dag in van Gevel2020. Dé vakbeurs voor architecten en bouwkundigen. Tot en met morgen kunnen bezoekers zich in Rotterdam Ahoy laten inspireren en informeren door en over ambitieuze plannen, slimme technische oplossingen en praktijkvoorbeelden van state of the art gevelbouw. Uiteraard is Alsecco hier ook aanwezig in stand A.052. Wij adviseren u graag op het gebied van gevelisolatiesystemen en gevelafwerkingen.

In de koude maanden is het extra comfortabel om in een goed geïsoleerde woning te verblijven. Ook tijdens warme zomermaanden zorgt een goed geïsoleerde woning voor comfort, omdat de warmte buiten blijft. De gevel van een woning kan geïsoleerd worden door binnen- of spouwmuurisolatie, maar u kunt ook kiezen voor buitengevelisolatie.

We zetten de voordelen op een rij zodat u weet waarom buitengevelisolatie een goed idee is.

Binnenisolatie
Bij binnenisolatie wordt een voorzetwand geplaatst aan de binnenzijde van de gevel. De ruimte daartussen wordt opgevuld met isolatiemateriaal. Binnenisolatie is ideaal als de buitengevel niet aangepast mag worden in verband met beschermd stads- of dorpsgezicht. Echter, voor een hoge isolatiewaarde is een dikke wand nodig, wat ten koste gaat van de ruimte binnenin de woning. Verder kan dampdoorlatendheid problemen veroorzaken doordat de muur geen warmte meer kan opslaan. Hierdoor zullen vooral bij oudere woningen koudebruggen blijven bestaan. Dan bestaat de kans dat vochtige binnenlucht daar condenseert waardoor vochtplekken of schimmel op de muur ontstaan. Vanwege deze nadelen wordt vaak pas voor binnenisolatie gekozen wanneer spouwmuur- en buitengevelisolatie geen optie zijn.

Spouwmuurisolatie
Spouwmuurisolatie is de meest gangbare vorm van gevelisolatie. Hierbij wordt isolatiemateriaal in de spouw, de smalle luchtruimte tussen de binnenmuur en de gevel, gespoten. Er is binnenshuis geen ruimteverlies, wat bij binnenisolatie wel het geval is. Bovendien is spouwmuurisolatie kosteneffectief en snel te realiseren. Het kan echter verouderen, waardoor het na een aantal jaren vervangen moet worden. Daarnaast blijft de isolatiedikte beperkt tot de beschikbare spouwdikte, waardoor de isolatiewaarde lager blijft dan die van buitengevelisolatie.

Buitengevelisolatie
Zoals de naam al weergeeft, wordt bij buitengevelisolatie een laag isolatiemateriaal op de buitenzijde van de gevel aangebracht. Dit wordt vervolgens voorzien van gevelbekleding, bijvoorbeeld pleisterwerk of steenstrips. Het vergt een hogere investering dan spouwmuur- of binnenisolatie, maar u krijgt er een hoop voor terug. Buitengevelisolatie is namelijk de meest duurzame vorm van warmte-isolatie en heeft ook de hoogste isolatiewaarde van alle gevelisolatievormen. Geïsoleerde buitenmuren voorkomen dat binnenwarmte via de muren naar buiten wegvloeit. Daardoor blijft de temperatuur in de woning constanter, waardoor het binnen comfortabel aanvoelt. In de zomer zorgt de geïsoleerde gevel ervoor dat de warmte buiten blijft.

Buitengevelisolatie is voor zowel nieuwbouw als een renovatie mogelijk. Bij een renovatie is de buitengevel weer als nieuw. Buitenisolatie is als een facelift voor de woning en bewoners ondervinden geen last van werkzaamheden doordat deze buitenshuis plaatsvinden. Bovendien kunt u uw stookkosten behoorlijk reduceren door de toepassing van een gevelisolatiesysteem en daarnaast stijgt de waarde van de woning aanzienlijk.

Het verschil in isolatiewaarden
Om een vergelijking te maken tussen de isolatiewaarden van de verschillende gevelisolatievormen, geven we een concreet voorbeeld. De isolatiewaarde is voornamelijk afhankelijk van de isolatiedikte. Woningen, gebouwd tussen 1920 en 1975, hebben vaak een spouw van maximaal 7 cm breed. Afhankelijk van het isolatiemateriaal kan de isolatiewaarde van een gevel met spouwisolatie van 7 cm dik oplopen tot 3,0 m2K/W. Buitengevelisolatie kan veel dikker worden aangebracht. Een gevel met buitengevelisolatie van 13 cm dik heeft een RC-waarde van ongeveer 4,0 m2K/W. Volgens het Bouwbesluit is voor de gevel een minimale RC-waarde van 4,5 m2K/W vereist, dit bereikt u dus gemakkelijker met buitengevelisolatie.

De brandbaarheid van gevels: een onderwerp dat sinds de brand in de Grenfell Tower in Londen de gemoederen flink heeft beziggehouden. De gevel is een belangrijk onderdeel als het gaat om de bescherming van een gebouw. Het vormt een veiligheidsbarrière. Zo kan een gevel bijvoorbeeld voorkomen dat een brand uitbreidt of overslaat van buiten naar binnen of andersom. Gelukkig staat de officiële brandklasse van een gevel inmiddels hoog op de agenda en ook bij Alsecco doen we er alles aan om dit goed inzichtelijk te maken voor u als klant.

Regelgeving brandbaarheid gevels
In Nederland is de technische wetgeving omtrent dit onderwerp opgenomen in de Woningwet, het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012. Daarnaast zijn er normen waarnaar deze documenten verwijzen: vrijwillige afspraken tussen partijen over een product, dienst of proces. Dit gebeurt niet alleen op nationaal, maar ook op Europees niveau. De normen zijn te herkennen aan de afkortingen NEN (Nederlandse norm) en EN (Europese norm).

NEN-EN 13501-1
In Nederland wordt er in de wettelijke eisen onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw, maar hanteert daarbij -zoals elke Europese lidstaat dat verplicht is- wel dezelfde Europese klasseringen voor brandeigenschappen. De brandklasse van een gevelconstructie wordt hier in Nederland bepaald volgens de classificatienorm NEN-EN 13501-1.

BrandklasseBijdrage aan brandBrandbaarheid
A1Geen enkele bijdrageNiet-brandbaar
A2Nauwelijks bijdrageVrijwel niet-brandbaar
BZeer beperkte bijdrageHeel moeilijk brandbaar
CBeperkte bijdrageBrandbaar
DHoge bijdrageGoed brandbaar
EZeer hoge bijdrageZeer brandbaar
FBuitengewoon hoge bijdrageBuitengewoon brandbaar

Brandclassificaties Alsecco
Kijken we naar het aanbod gevelisolatiesystemen dan valt de Alprotect Nova het meest op binnen het thema ‘brandveilige gevels’. In dit systeem wordt namelijk een isolatieplaat van minerale wol toegepast, een materiaal dat als onbrandbaar is geclassificeerd. Daarmee is de Alprotect Nova het  eerste systeem met organische systeemcomponenten dat brandklasse A heeft. Bij het aanbod gevelafwerkingen geldt dat voor de minerale steenstrips. Deze afwerking heeft eveneens brandklasse A, waar is bovendien een prestatieverklaring voor is afgegeven. Bij Alsecco is overigens per product inzichtelijk welke brandklasse is toegekend. Deze vindt u in het specificatieoverzicht van de betreffende productpagina, maar ook in de technische informatiebladen die u op deze website kunt downloaden.

Wilt u meer informatie over de brandklassen van onze gevelisolatiesystemen en gevelafwerkingen? Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.

De beurs GEVEL 2020 komt steeds dichterbij! GEVEL 2020 is het belangrijkste vakevenement dat architecten, adviseurs, opdrachtgevers en bouwers informeert over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de gebouwschil. Graag nodigen wij u uit om op 28, 29 of 30 januari kennis met ons te komen maken op stand A.052 in Ahoy Rotterdam. Gratis naar binnen? Registreer dan nu via deze link.