BIM object

BIM staat voor Building Information Modeling ofwel: Bouw Informatie Modellering. Binnen een bouwproces werken zeer veel verschillende partijen samen om te komen tot een uiteindelijk resultaat.  De grote hoeveelheid partijen en gegevens binnen een bouwproces en de dynamiek daarvan maakt de kans op faalkosten groot is. BIM is de oplossing die maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel.

Door middel van de juiste software en vooraf omlijnde afspraken ontstaat er een platform waarbinnen het BIM project kan worden gerealiseerd. Aan het BIM Model kan naast 2D/3D dan tevens 4D (kosten) en 5D (planning) worden gehangen om de totale voorbereiding compleet te maken. Na oplevering kan het BIM model tevens worden gebruikt bij de Facility Management. In het kader van BIM heeft alsecco een aantal energiebesparende thermische gevelisolatiesystemen (ETICS) als BIM-objecten laten samenstellen en die in de formaten .rvt en .lcf zonder kosten te downloaden zijn.

Onze BIM objecten kunt u hier gratis downloaden. Een introductie video kunt u hier bekijken.

BouwConnect

De BouwConnect Bibliotheek bevat alle producteigenschappen en informatie  om BIM-proof te kunnen werken (3D BIM, CAD, bestek, bouwfysica, kosten etc.). Ook voor minder geavanceerd 2D CAD gebruik is BCB de meest uitgebreide CAD-bibliotheek.

U kunt nu gratis al onze 2D en 3D tekeningen downloaden. Klik hier voor een overzicht van onze producten in de BouwConnect bibliotheek.