Klimaatstrategie 2025 voor moederbedrijf DAW

,

Alsecco is onderdeel van het bedrijf DAW. In Duitsland eindigde het moederbedrijf in de top-3 van Duitslands meest duurzame bedrijven. Geen verrassing dus dat DAW SE afgelopen voorjaar als een van de eerste bedrijven in de industrie een uitgebreide klimaatstrategie aannam en zichzelf ambitieuze doelen stelde: vóór 2025 moeten de broeikasgasemissies op de Duitse productielocaties en in het wagenpark met 67% worden verminderd. Bovendien streeft DAW in diezelfde periode naar een vermindering van 15% van het energieverbruik. Het referentiejaar dat daarvoor wordt aangehouden is 2015.

“Met de Klimaatstrategie 2025 willen we onze bijdrage leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde” aldus Dr. Christoph Hahner, directeur onderzoek & ontwikkeling/innovatiemanagement bij DAW SE.

DAW ondersteunt het strengere klimaatdoel van de Verenigde Naties

Als gevolg van de wereldwijde verandering in het klimaat worden door zowel overheden als bedrijven doelen gesteld voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. “Als pionier op het gebied van duurzaamheid in de industrie, ondersteunen wij de door het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) opgelegde beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden. De DAW Klimaatstrategie 2025 is daarom gebaseerd op deze richtlijnen”, verklaart Bettina Klump-Bickert, hoofd van DAW Sustainability Management.

Concrete maatregelen

De Klimaatstrategie 2025 wordt uitgevoerd door middel van verschillende activiteiten en maatregelen. “Ons energiebeheersysteem dat gecertificeerd is volgens ISO 50001 is daarvoor een elementaire bouwsteen”, aldus Daniel Weber, DAW’s Managing Director voor Supply Chain, en voegt eraan toe: “Om ons verbruik transparant te maken en gericht te besparen, is een energiecontrolesysteem geïnstalleerd.” Verder is het consistente gebruik van compressor-restwarmte en een geleidelijke omzetting van de lichtbronnen in LED’s reeds gerealiseerd.

Sinds 2017 CO2-neutraal

Met het oog op verduurzaming van het wagenpark zal elektrische mobiliteit in de toekomst steeds meer een rol spelen. Door voertuigen in te zetten die rijden op duurzaam opgewekte stroom streeft het bedrijf naar een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen door het wagenpark. De elektriciteit die gebruikt wordt op de Duitse productielocaties bestaat al wel uit 100% groene stroom. De restemissies van de warmtetoevoer worden gecompenseerd door de aankoop van gecertificeerde emissiecertificaten. Dit betekent dat het bedrijf sinds 2017 CO2-neutraal produceert.