Nieuwe Impuls voor “De Strip”

Op ‘De Strip’ aan de Guido Gezellelaan zijn 83 nieuwe sociale huurappartementen gebouwd. Het programma van eisen was stevig: nul-op-de-meter, nul-treden, parkeren onder het gebouw en Woonkeur-Plus, wensen die niet onder doen voor de nieuwbouw van een luxe appartementencomplex. Door corporatie Stadlander is aan het ontwikkelteam van BAM Wonen en Spring een stringent budget meegegeven. In het tendertraject heeft Spring architecten in korte tijd in samenwerking met Urban Synergy en BAM Wonen een woningbouwplan hiervoor gemaakt.

36 NOM-woningen
Het was de ambitie om in het project minimaal 36 Nul-op-de-Meter (‘NOM’) appartementen te realiseren. Hoogbouw biedt een beperkt dakoppervlak voor het plaatsen van PV-panelen, hierdoor was het niet mogelijk om alle 83 appartementen als NOM uit te voeren. Voor de woningen die geen eigen opwekking van elektriciteit hebben met PV-panelen, zijn ‘NOM-ready’ gemaakt. Mochten er in de toekomst PV-panelen met een grotere capaciteit worden ontwikkeld, dan kunnen de woningen alsnog NOM worden gemaakt. Deze woningen zijn echter uitstekend geïsoleerd, all electric en voorzien van gasloze installaties die gebruikmaken van de aardwarmte.

Duurzame techniek voor lage woonlasten

Vanuit het beleid om een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving is onderzocht hoe zo veel mogelijk appartementen nul-op-de-meter (NOM) gemaakt konden worden. Stadlander draagt zo bij aan lagere energiekosten voor haar huurders. Bijna de helft van de huurders heeft op deze manier vaste maandelijkse woonlasten, waarin het gebruik van energie is opgenomen. Spring heeft tijdens het ontwerptraject gestuurd op een integrale inpassing van de technieken in het bouwkundig ontwerp.

Een ontwerp dat consequent is opgezet volgens de Trias Energetica waarbij de energievraag is beperkt door een hoge schil isolatie met een RC van 6, aangevuld met op daglicht geoptimaliseerde raamopeningen die zijn voorzien van triple beglazing. Dankzij de warmtepomp met bodemopslag wordt in de zomer ook voldoende gekoeld. De daken van de gebouwen zijn volledig bedekt met PV-panelen waardoor voor 38 van de appartementen in de benodigde energievraag kan worden voorzien.