Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website:

DAW NEDERLAND B.V.
Koperslager 2
3861 SJ NIJKERK
Nederland

Telefoon: +31 (0)33 247 50 00
Fax: +31 (0)33 245 18 33
E-mail: info@dawnederland.nl

BTW nummer NL851709096B01
KvK Gooi-, Eem- en Flevoland: 55433111

Managing directors:
Willem Karel
Koen Reynders

Redactie:
Afdeling marketing, DAW NEDERLAND

Realisatie:
Websols (www.websols.nl)

© 2019 DAW NEDERLAND B.V. Alle rechten voorbehouden.

Wettelijke bepalingen

Alle details van onze internetpresentatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. We zijn voortdurend bezig met het uitbreiden en bijwerken van de verstrekte informatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig, correct en volledig up-to-date is.

Dit geldt ook voor alle andere websites waarnaar wordt verwezen door een hyperlink. DAW NEDERLAND is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die via dergelijke links toegankelijk zijn. Verwijzing naar een website via een hyperlink vertegenwoordigt geen aanbeveling door ons van de website noch van de werkmaatschappij, noch van haar producten.

Wij hebben geen invloed op derden die via onze website links naar onze website plaatsen. Het bestaan van dergelijke links wijst niet op samenwerking met deze bedrijven noch op een aanbeveling van hun producten of diensten. Aansprakelijkheidsclaims die worden veroorzaakt door het gebruik van onze internetpresentatie zijn uitgesloten, op voorwaarde dat we niet hebben gehandeld met opzettelijke of grove nalatigheid of claims wegens lichamelijk letsel, verminderde gezondheid of vrijheid worden beïnvloed. Bovendien behoudt DAW NEDERLAND zich het recht voor om de verstrekte informatie te wijzigen of aan te vullen.

De inhoud en structuur van de websites van DAW NEDERLAND zijn auteursrechtelijk beschermd. Er is geen bezwaar tegen het gebruik van de informatie op onze websites voor persoonlijke doeleinden. Het kopiëren van informatie of gegevens, in het bijzonder het commercieel gebruik van teksten, tekstuittreksels of beeldmateriaal, vereist echter de voorafgaande toestemming van DAW NEDERLAND.

Privacyverklaring

Inleiding
Het bedrijf dat in deze privacyverklaring wordt vermeld (hierna aangeduid als ‘wij’) is als aanbieder van deze online service verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens van gebruikers van deze online service in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke privacy en persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de inhoud van deze privacyverklaring en de toepasselijke Duitse wetgeving op gegevensbescherming, in het bijzonder de BDSG en Telemedia wet (TMG, Telemediengesetz).

Wij willen u via dit privacybeleid informeren over welke van uw persoonlijke gegevens wij verzamelen, verwerken en gebruiken.

Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens bestaan uit individuele informatie over uw persoonlijke of feitelijke omstandigheden. Dit omvat alle informatie over uw identiteit, zoals uw naam, e-mailadres of postadres. Informatie die niet aan uw identiteit kan worden gekoppeld (zoals het aantal gebruikers van de online dienst) telt daarentegen niet als persoonlijke informatie.

In principe kunt u onze online service gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken en zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Echter, voor sommige van de aangeboden services worden persoonlijke gegevens van u verzameld. In principe worden de gegevens alleen verzameld, opgeslagen en gebruikt voor het gebruik van deze online service, met name voor het verstrekken van de gewenste informatie.

Het opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens
Uw informatie wordt opgeslagen op speciaal beveiligde servers. Deze worden beschermd met behulp van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor een aantal bevoegde personen. Zij zijn verantwoordelijk voor de technische, commerciële of redactionele ondersteuning van de servers. Ondanks regelmatige controles, is volledige bescherming tegen alle gevaren niet mogelijk.

Uw persoonlijke gegevens worden gecodeerd en verzonden via internet. We gebruiken SSL-codering (Secure Socket Layer) voor gegevensoverdracht.

Overdracht van persoonlijke gegevens aan derden
In principe gebruiken we uw persoonlijke gegevens alleen voor de uitvoering van uw gewenste diensten. Mochten we gebruik maken van de diensten van externe serviceproviders in het kader van het uitvoeren van onze service, dan is toegang tot de gegevens van hun kant ook uitsluitend met het doel om de service uit te voeren. We nemen technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat we te allen tijde voldoen aan de vereisten voor gegevensbescherming en we verplichten onze externe serviceproviders dienovereenkomstig.

Bovendien geven we de gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, vooral met betrekking tot reclamedoeleinden. Uw persoonlijke gegevens zullen alleen worden doorgegeven aan derden als u zelf daarmee hebt ingestemd of in zoverre wij daartoe gerechtigd of verplicht zijn in overeenstemming met wettelijke vereisten en/of officiële of gerechtelijke bevelen. Dergelijke gevallen kunnen met name het verstrekken van informatie voor doeleinden van wetshandhaving, reactie op noodsituaties of voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten omvatten.

Informatie over uw computer
Telkens wanneer u onze online service opent, verzamelen wij de volgende informatie over uw computer, ongeacht uw registratie: het IP-adres van uw computer, de aanvraag van uw browser en het tijdstip van dit verzoek. Bovendien worden de status en de hoeveelheid overgedragen gegevens opgenomen als onderdeel van dit verzoek. We verzamelen ook product- en versiegegevens over de gebruikte browser en het besturingssysteem van de computer. We volgen de website waar toegang tot de online service is verkregen. Het IP-adres van uw computer wordt alleen opgeslagen voor het tijdstip van gebruik van de online service en vervolgens verwijderd of geanonimiseerd in verkorte vorm. De resterende gegevens worden gedurende een beperkte periode opgeslagen.

We gebruiken deze gegevens voor de werking van de online service, met name om fouten te detecteren en te elimineren, om het gebruik van de online service te bepalen en om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen.

Gebruik van cookies
Zoals het geval is op veel websites, worden cookies gebruikt voor onze online service. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bepaalde instellingen en gegevens via uw browser opslaan voor uitwisseling met de online dienst van ons. Een cookie bevat meestal de naam van het domein waaruit het cookiebestand is verzonden, evenals informatie over de leeftijd van de cookie en een alfanumerieke identifier.

Cookies stellen ons in staat de computer te herkennen en eventuele standaardinstellingen onmiddellijk beschikbaar te maken. Cookies helpen ons om de online service te verbeteren en bieden u een betere en meer persoonlijke service.

De cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde sessiecookies, die automatisch worden verwijderd na het einde van de browsersessie.

De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt echter het opslaan van cookies deactiveren of uw browser zo instellen dat deze u op de hoogte stelt wanneer cookies worden verzonden. Houd er rekening mee dat u mogelijk beperkt of niet in staat bent om onze online service te gebruiken als u het opslaan van cookies uitschakelt.

Google Analytics
We gebruiken Google Analytics voor statistische analyse. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, VS (Google). Google Analytics gebruikt ‘cookies’, dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die analyse van de manier waarop gebruikers de website gebruiken mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website, wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter is ingeschakeld op deze website, wordt uw IP-adres eerst ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die partij zijn bij de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het volledige IP-adres worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar worden ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren om rapporten over de activiteiten van de website samen te stellen en om verdere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internetgebruik met betrekking tot de exploitant van de website. Het IP-adres dat uw browser verzendt in het kader van Google Analytics, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren; We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google in de toekomst verzamelt door de browserplug-in die beschikbaar is te downloaden en te installeren op (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Ga voor meer informatie naar tools.google.com/dlpage/gaoptout of www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevens bescherming). We moeten erop wijzen dat op onze Google Analytics-websites de code “anonymizeIp ();” is uitgebreid om de IP-adressen te anonimiseren, waarbij het laatste octet wordt verwijderd.

Sociale media kanalen
In onze online service vindt u links naar de sociale netwerken Facebook, LinkedIn, de video portal YouTube en de korte berichtenservice Twitter. De links worden aangegeven door het respectieve logo van de provider.

Als u op de links klikt, worden de bijbehorende pagina’s voor sociale media geopend waarvoor dit privacybeleid niet van toepassing is. Raadpleeg de respectieve privacyverklaringen van elke aanbieder voor meer informatie over de toepasselijke bepalingen; Je kunt ze vinden op: Facebook: http://www.facebook.com/policy.php https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Het gebruik van YouTube
Onze website maakt gebruik van Plug-ins van YouTube, die wordt beheerd door Google. De exploitant van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u een van onze pagina’s bezoekt die is uitgerust met een YouTube Plug-in, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account en de YouTube-cookies te verwijderen.

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Newsletter
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt voor promotionele doeleinden totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. U ontvangt regelmatig per e-mail informatie over actuele onderwerpen en e-mails voor speciale gelegenheden, bijvoorbeeld speciale promoties. De e-mails kunnen op basis van onze informatie over u worden gepersonaliseerd en geïndividualiseerd.

Als u ons uw schriftelijke toestemming niet hebt gegeven, zullen we de zogenaamde double-opt-in procedure gebruiken om u te registreren voor onze nieuwsbrief, dwz we zullen u alleen per e-mail een nieuwsbrief sturen als u dit eerder uitdrukkelijk aan ons hebt bevestigd, dat we de nieuwsbrief moeten activeren. We sturen u dan een e-mail ter kennisgeving en vragen u om te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen door op een link in deze e-mail te klikken.

Indien u geen nieuwsbrieven van ons meer wenst te ontvangen, kunt u hier op elk moment bezwaar tegen maken zonder andere kosten dan de transmissiekosten, in overeenstemming met de basistarieven. Gebruik de afmeldlink in elke nieuwsbrief of stuur een bericht naar ons of onze functionaris voor gegevensbescherming.

Contactformulier
Als u het contactformulier in onze online service wilt gebruiken, worden persoonlijke gegevens zoals naam en e-mailadres gevraagd. Wij verzamelen en gebruiken de gegevens die via het contactformulier worden verzonden uitsluitend om uw vraag of uw verzoek te kunnen beantwoorden.

Nadat de kwestie door ons is verwerkt, worden de gegevens eerst opgeslagen in het geval van vragen. Verwijdering van de gegevens kan op elk moment worden aangevraagd, anders vindt de verwijdering plaats nadat de kwestie volledig is opgelost.

Verdere informatie

Links naar andere websites
Onze website bevat links naar andere websites. Deze links zijn meestal als zodanig gemarkeerd. We hebben geen invloed op de mate waarin de gelinkte websites voldoen aan de toepasselijke regels voor gegevensbescherming. We raden u daarom ook aan om uzelf te informeren over het respectieve privacybeleid op de andere websites.

Rechten van betrokkenen
U hebt recht op informatie over de gegevens die we over u hebben opgeslagen, evenals het recht om deze gegevens waar nodig te corrigeren, blokkeren of verwijderen. De contactpersoon hiervoor is onze functionaris voor gegevensbescherming.

Evenzo kunt u te allen tijde vrijelijk de toestemming intrekken die u al hebt gegeven, met ingang van de toekomst. De contactpersoon hiervoor is onze functionaris voor gegevensbescherming.

Contact
Neem voor meer informatie over onze omgang met persoonsgegevens contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van DAW Nederland.

DAW NEDERLAND B.V.
Koperslager 2
3861 SJ NIJKERK
E-mail: info@dawnederland.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
De status van het privacybeleid wordt aangegeven door de datum (hieronder). We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk moment te wijzigen met ingang van de toekomst. Een actuele versie is direct beschikbaar via de online service. Zoek regelmatig de online service op en ontdek het huidige privacybeleid.

Status van dit privacybeleid: oktober 2017

Contact
T +31 (0)33 247 50 00
E info@alsecco.nl