Q&A Brandveiligheid en Buitengevelisolatie

Vraag: In welke brandklassen vallen de systemen van Alsecco?

De meest gebruikte gevelisolatiesystemen van Alsecco voldoen aan brandklasse B. Gevelisolatiesystemen waarbij de isolatie bestaat uit minerale wol voldoen zelfs aan brandklasse A1.

Vraag: Is een gebouw (brand)veilig als gebruik wordt gemaakt van Alsecco systemen?

Bij toepassing van Alsecco systemen die voldoen aan minimaal brandklasse B wordt voldaan aan de eisen van het BouwBesluit en zijn dan voldoende brandveilig. De brandveiligheid van een gebouw hangt van veel factoren af. De brandbaarheid van materiaal (waaronder de gevelisolatie) is maar één van de factoren. Andere factoren zijn de bereikbaarheid voor de brandweer, de vluchtwegen, het aantal trappen, sprinklers enzovoort.

Vraag: Welke brandklasse heeft EPS?

In ‘kale’ vorm valt EPS in klasse E (brandbaar) volgens de Euroklasse indeling van A (onbrandbaar) tot F (zeer brandbaar). Maar dat is maar de helft van het verhaal. Alsecco levert complete systemen. De (mate van) brandbaarheid wordt bepaald door de combinatie van alle materialen die in het gevelisolatiesysteem zitten.

In de systemen van Alsecco is de EPS isolatie altijd verpakt in een mortellaag, waarin ook een glasvezelweefsel zit. Op die mortellaag zit weer een sierpleisterlaag of worden steenstrips aangebracht. Er zit in deze systemen dus géén luchtspouw; die kan namelijk als een schoorsteen werken als er brand is. Daarom scoren de systemen van Alsecco allemaal ten minste brandklasse B (zeer moeilijk brandbaar). Geschikt dus voor (ook) hogere gebouwen, waar de (wettelijke) eisen natuurlijk het hoogst zijn.

Vraag: U bent natuurlijk uw systeem met EPS aan het verdedigen hier?

Ja, dat doen we inderdaad. En het is ook helaas nodig omdat in de media vaak appels met peren worden vergeleken door gebrek aan kennis en verkeerde conclusies worden getrokken. Wij baseren ons op feiten en gegevens die zijn onderbouwd door genormaliseerde rapporten.

Vraag: Is een brand zoals de Grenfelltower in London ook in Nederland mogelijk?

De gevelbekleding van de Grenfelltower is onvergelijkbaar met de systemen die wij verkopen. In Londen ging het om aluminium systemen met binnenin een strook brandbare kunststof. Dit type gevelbekleding is in Nederland niet toegestaan bij hoogbouw. Daarnaast was het niet alleen de buitengevel die faalde, ook andere zaken zoals vluchtroutes voldeden niet. In Nederland zou het totale ontwerp van het gebouw niet aan de eisen van het Nederlandse Bouwbesluit hebben voldaan.

Vraag: Worden systemen voor gevelisolatie wel goed getest op brandbaarheid?

Natuurlijk. Onafhankelijke onderzoekbureaus testen (natuurlijk) geheel volgens de wettelijk voorgeschreven regels. In EU-verband worden nu wel nieuwe methoden ontwikkeld, die verder gaan dan de bestaande ‘single burning item test’. Die test geeft op zich een prima indicatie van de brandbaarheid van materialen, maar met de nieuwe methode (‘large scale firetest’) kan dat materiaal onder meer verschillende omstandigheden worden getest. Alsecco is voorstander van een dergelijke uitbreiding van de tests.
Alsecco gevelisolatiesystemen worden als volledig systeem getest en gecertificeerd. Het certificaat wordt door een geaccrediteerd en onafhankelijk instituut uitgegeven.