In het najaar van 2015 besluit Woningcorporatie Mitros een mooi, uniek en omvangrijk project te starten, namelijk groot onderhoud aan de 10-hoog flats (1800 woningen) in Utrecht Overvecht. Deze flats zijn in 1967 gebouwd met het Intervam bouwsysteem. De complexen met dit bouwsysteem zijn in de jaren ’60 gebouwd en zijn een typisch voorbeeld van naoorlogse systeembouw. Het bouwsysteem maakte het mogelijk om in korte tijd tegen relatief lage kosten veel woningen te bouwen. Deze flats worden de komende jaren allemaal aangepakt zodat ze duurzaam, energiezuinig, comfortabel en aantrekkelijk worden. De eerste fase van het project betreft 362 woningen in de drie flats aan de Atlasdreef, Centaurusdreef en Apollodreef (ACA).