Kleuradvies

Het Creativ Color System van alsecco is gebaseerd op een kleurontwikkeling voor een harmonisch, modern en vernieuwend design voor gevels. Het werd bedacht met de bedoeling kleur bewust als een verfijnd medium te gebruiken, dat voorzichtig op de landschaps- en bouwkundige omgeving van de mens inspeelt en berekend is op een aangenaam en langdurig effect. Het systeem bestaat uit verschillende op elkaar afgestemde ontwerpinstrumenten. Samengevat leidt dit tot logische en gemakkelijk te hanteren kleurontwerpen.

Vindt u het lastig een keuze te maken? Wij helpen u graag met een professionele visualisatie. Voor een realistische weergave worden bouwtekeningen of foto’s bewerkt door gespecialiseerde medewerkers. Een betrouwbare, levensechte visualisatie biedt zowel de opdrachtgever als de architect en de verwerker extra houvast.

Neem contact met ons op voor meer informatie.