Van EPC naar BENG: wat houdt dit in?

Om klimaatverandering tegen te gaan werkt Nederland aan een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrijkomt. De doelstelling van het Klimaatakkoord is om in 2050 een bijna compleet CO2-neutrale energievoorziening te realiseren. Om dit doel te behalen zijn strenge maatregelen nodig en daarom zijn de energieprestatie-eisen voor nieuwbouw aangescherpt. EPC is BENG geworden. We leggen uit wat deze verandering inhoudt en hoe gevelisolatie ervoor zorgt dat een gebouw aan de huidige eisen voldoet.

Wat is BENG?

Het is zover, de EPC-norm is vervangen door de BENG-eisen. Vanaf 1 januari 2021 moeten vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw aan deze nieuwe eisen voldoen. BENG staat voor Bijna Energie-Neutrale Gebouwen en heeft als doelstelling om de CO2-uitstoot van nieuwe gebouwen terug te dringen op drie manieren: door de energiebehoefte verlagen, fossiel energiegebruik te beperken en hernieuwbare energie toe te passen. Dit betekent dat nieuwe gebouwen niet alleen een goed geïsoleerde gebouwschil moeten hebben, maar ook energiezuinige installaties én duurzame energietoepassingen.

Drie eisen

De voorheen geldende EPC-norm is een index voor de energetische efficiëntie van nieuwbouw. Deze energieprestatiecoëfficiënt drukt de energetische prestatie van de woning uit. Een EPC-waarde van 1,0 weergeeft de prestatie van een gemiddelde woning in 1990. Een EPC van 0,4 houdt dus in dat de woning slechts 40% van de energie gebruikt in vergelijking met 30 jaar geleden. Hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger het gebouw.

Maar de EPC-norm voldoet inmiddels niet meer. Die norm zegt namelijk alleen iets over de minimale energetische kwaliteit van een woning. Hoe aan de norm voldaan werd, mocht zelf bepaald worden. Bijvoorbeeld door alleen zonnepanelen te plaatsen. Een belangrijk verschil tussen EPC en BENG is de overstap van een dimensieloze indicator naar de eenheid kWh/m2. BENG kijkt immers wél naar het energieverbruik in een woning en stelt ook een maximum aan de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor koeling en verwarming. De BENG-eisen bestaan uit drie energieprestatie-indicatoren die weergeven of een gebouw voldoet aan de eisen.

  • BENG 1: de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • BENG 2: het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • BENG 3: het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

De BENG-eisen verschillen per gebouwtype. Voor bijvoorbeeld een tussenwoning gelden andere grenswaarden dan voor een vrijstaande woning. Een nieuw gebouw dient te voldoen aan de grenswaarde van alle drie de eisen.

Huidige isolatie-eisen Bouwbesluit

BENG 1 is gericht op het verlagen van het energieverbruik van een gebouw. Warmteverlies kan worden tegengegaan door een goede isolatie. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de thermische schil van een gebouw. Voorheen werden RC-waardes berekend op basis van de NEN 1068, met ingang van de BENG-eisen worden die berekend volgens de NTA 8800. Door de nieuwe berekeningsmethode is de invloed van een gebouwontwerp op de energieprestatie groter dan eerst.

De huidige isolatie-eisen zijn:

• RC-waarde vloer: minimaal 3,7 m2K/W

• RC-waarde gevel: minimaal 4,7 m2K/W

• RC-waarde dak: minimaal 6,3 m2K/W

Aan de norm voldoen met gevelisolatie

Voorheen was voor een energieneutrale gevel een minimale RC-waarde van 4,5 m2K/W vereist. Volgens de nieuwe berekeningsmethode conform de BENG-eisen is dat nu 4,7 m2K/W. Door middel van een voorbeeldvergelijking laten we zien welke gevelisolatiediktes nodig zijn om aan de nieuwe isolatienorm te voldoen. Woningen gebouwd in de jaren ’80 en ’90 bestaan uit spouwmuurgevels. Zo’n spouwmuurgevel heeft slechts een RC-waarde van 2,6 m2K/W. Om de huidig vereiste RC-waarde van 4,7 m2K/W te bereiken, dient een buitengevelisolatielaag aangebracht te worden van 7 cm dik. Oudere woningen zonder spouwmuurisolatie bereiken een RC-waarde van 0,4 m2K/W. Hier is een buitengevelisolatielaag nodig van minimaal 15 cm om aan de huidige isolatienorm te voldoen. Voor het isoleren van een steensmuur is minimaal 16 cm buitengevelisolatie nodig.

Met de gevelisolatiesystemen van Alsecco zorgen we ervoor dat uw gebouw aan de BENG-eisen voor gevelisolatie voldoet. Bekijk onze producten op https://alsecco.nl/gevelisolatie/. Wilt u meer informatie over onze gevelisolatiesystemen of wilt u advies in het ontwerpproces, neem dan contact met ons op.